Barn 12. mnd kontrakt 115,00 kr pr. måned
Barn 6. mnd kontrak 140,00 kr pr. måned
     
Ungdom 12. mnd kontrakt 150,00 kr pr. måned
Ungdom 6. mnd kontrakt 165,00 kr pr. måned
     
Voksne 12. mnd kontrakt 190,00 kr pr. måned
Voksne 6. mnd kontrakt 230,00 kr pr. måned

Administrasjonsgebyr på kr. 5,- pr. anvisning/trekk kommer i tillegg, og kr. 315,- engang i året for medlemskap til Norges Kampsport Forbund og Forsikring.

Dersom man av en eller annen grunn har utfordringer med å betale treningsavgiften, ønsker vi at du tar kontakt med oss.

BLI MEDLEM