Vi følger kontinuerlig med på de føringer og anbefalinger som kommer fra myndighetene, faginstansene og idrettsforbund under den pågående pandemien i landet. Det åpnes nå gradvis for innendørsidretter, og Oslo Kommune har åpnet sine idrettshallene igjen. Det er innført strenge føringer og retningslinjer som forutsetninger for denne åpningen, som alle må bidra med å følge i tiden fremover. Brytes disse så risikerer vi å bli utestengt fra innendørs trening eller at idrettshallen blir stengt for alle.
Vi har gått igjennom nødvendige rutiner for trening og renhold med våre instruktører og ressurspersoner nå i forkant, og vi ønsker i første omgang en gradvis åpning av organisert trening for våre treningspartier.
Det er foreløpig satt en maks tak på 20 personer for hver trening i dojangen vår, og det er inkludert trener og hjelpetrener. Dette vil kreve at alle forhåndspåmelder seg på den treningen man ønsker og delta på. Siden dette er litt upløyd mark for oss, så vil vi i første omgang praktisere første mann/kvinne til mølla prinsippet, og justere dette underveis hvis dette faller urettferdig på noen måte. Det er viktig at man gir muligheten til andre hvis man likevel ikke får brukt tildelt treningsplass. Vi forventer at man utviser god klubbånd i dette koordineringsarbeidet dette blir fremover. Retningslinjene blir løpende revidert ettersom det kommer nye føringer og anbefalinger for idretten vår.

Spesielt viktige momenter nå i starten:
- Meld deg på trening gjennom app'en SPOND (vi anbefaler alle å laste den ned, men det kommer invtasjoner på epost også). https://spond.com/welcome
- Vi anbefaler alle å trene med egnet innesko/Taekwondo sko. (Skift sko i hallen før treningen starter)
- Ta med egen full vannflaske
- Møter ferdig skiftet og klar til trening

Oppstart:
Team Tøyen starter opp fra og med onsdag 20. mai
Voksenparti starter opp fra og med onsdag 20. mai
Barneparti starter opp fra og med mandag 25. mai
Ungdomsparti starter opp fra og med mandag 25. mai

Denne uken blir første uke vi starter opp organisert trening igjen etter at vi stengte ned. Denne uken blir preget av innkjøring og etablering av nye rutiner for trening og renhold, derfor gradvis åpning av partiene.
Mulig vi åpner opp for barn og ungdom litt senere denne uken, men det vil vi i så fall melde ifra om så fort det er avklart. På toppen av de føringer vi har for oppstart har Oslo Kommune under nedstengningen av Jordal Idrettshall startet opp en del oppgraderingsprosjekter i hallen som ikke har blitt avsluttet ennå. Vi koordinerer med både driftsansvarlig og kommunen i dette arbeidet for å få tilgang til dojangen vår fremover.

Med sportslig hilsen
Knut Olav Brecke
Styreleder
Tøyen Taekwondo