Ukedag Klokken Parti Intruktør Telefon
Tirsdag 16:30 - 18:00 Barn 6 - 11 år Johnny Berg 93420040
Torsdag 16:30 - 18:00 Barn 6 - 11 år Johnny Berg 93420040