Styret innkaller herved til årsmøte i Tøyen Taekwondo Klubb. Årsmøtet avholdes 20. mars kl 19:00, på Jordals Idrettshall.