Ukedag Klokken Parti Intruktør Telefon
         
Torsdag 16:15 - 18:00 Barn 6 - 11 år Johnny Berg 93420040