Funksjon Navn Telefon E-post
Leder Knut Olav Brecke 93253365 kobrecke(krøllalfa)toyentkd.no
Nestleder Retna Ramachandran 48006575 retna(krøllalfa)toyentkd.no
Økonomi Gøran Arnesen 92281884 garnesen(krøllalfa)toyentkd.no
Medlem Tove Hermanrud 98256161 thermanrud(krøllalfa)toyentkd.no
Medlem Sima Pariyar 46710539 sima(krøllalfa)toyentkd.no
Varamedlem Johnny Berg 93420040 jberg(krøllalfa)toyentkd.no
Varamedlem Shah Iran 90823895 mastershah(krøllalfa)toyentkd.no