Taekwondo er en kampsport fra Korea, og har røtter flere tusen år tilbake i tiden. Taekwondo har siden starten blitt en av de mest utbredte kampsportene i verden. Stilarten er karakterisert for sine kraftfulle slag og spark, som er brukt i uvæpnet selvforsvar, i kamp eller i organiserte konkurranser sånn som de olympiske leker.
 
Lik mange andre asiatiske kampsporter, legger Taekwondo vekt på forening av sinn, kropp og ånd, perfeksjon av menneskelig karakter, sosialt ansvar og passende bruk av makt. Derfor består stilarten både av mental og fysisk trening. Det legges stor vekt på det moralske ansvar hos utøveren, og høflighet og vennlig fremtreden er sentrale verdier.

Fra et teknisk ståsted, fokuserer Taekwondo primært på raske, kraftige spark og slag teknikker, som er blandet med raffinert fotarbeid, hopp, blokker og unnamanøver.
 
Taekwondo er praktisert av menn, kvinner og barn av alle aldre, med forskjellige motiver, som selvforsvar, mosjonering, konkurranse, artistisk uttrykking og karakterutvikling.
 
Det er nærmere 50 millioner Taekwondo utøvere i verden i dag.

Bli medlem!
 
Strukturen til Taekwondo
Taekwondo er organisert i 5 kjerneaktiviteter:

  • Fundamental praksis – Kibon Tallyon
  • Selvforsvar – Hoshin
  • Sport sparring – Shihap Kyorugi
  • Breaking – Kyokp'a
  • Mønster – Poomse

Disse 5 kjerneaktivitetene har som intensjon både å gi kampverdier og å hjelpe utøveren til å utvikle seg fysisk, mentalt og åndelig. Alle aktivitetene er forbundet. Ingen er mer viktigere enn den andre, og alle er gjensidig avhengige av hverandre, sammensatt til en udelelig helhet.